Biblioteca

Álbuns (13)

Todos os álbuns Menos álbuns
Faixas (73)
Faixa Álbum Duração Execuções
Hùg air a' Bhonaid Mhòir Faixa preferida 2:56 111
Do Chalum (To Calum) 3:21 80
Mo Ghruagach Dhonn Faixa preferida 3:58 62
An t-Aparan Goirid 's an t-Aparan Ùr: Òran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill Faixa preferida 4:04 56
Bodaich Odhar Hoghaigearraidh Faixa preferida 2:48 48
Beauty Deas An Oileáin 4:08 36
Into the Open Air Faixa preferida 2:42 28
Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rùin 3:57 27
Puirt-A-Beul Set: Ribinnean Riomhach (Beautiful Ribbons) 5:11 26
Tha Caolas Eadar Mi s Iain 4:48 25
Touch The Sky Faixa preferida 2:31 25
Puirt-a-beul Set Faixa preferida 3:37 24
Da Bhfaigheann Mo Rogha De Thriur Acu / Dhannsamaid Le Ailean / Cairistion' Nigh'N… 3:44 24
Mo bheannachd dhan bhàillidh ùr 4:11 20
Puirt-a-beul Set: 'S Toigh Leam Fhìn Buntàta 's Ìm / Tha Fionnlagh ag Innearadh /… 3:38 19
Siud Thu 'ille Ruaidh Ghallain (There You Go, Handsome Red-Haired Youth) 3:27 19
Tha 'M Buntata Mor / An Bairille / Boc Liath Nan Gobhar 3:39 18
An Coisir / Chuirinn Mo Ghiollan A Dh' Iomain Nan Caorach 2:48 16
Òganaich Uir a Rinn M' Fhàgail 2:58 14
Aoidh, Na Dèan Cadal Idir Faixa preferida 2:15 14
A Riogain Uasail 3:26 13
Set of Jigs Faixa preferida 3:40 12
Turas san Lochmor 4:03 12
Oran Fir Heisgeir (Gura Mis' Tha Fo Mhighean) - The Song Of Fear Heisgheir 3:54 12
Dà Bhfaigheann Mo Rogha De Thriúr acu/Dhannsamaid Le Ailean/Cairision' Nigh'n… 3:44 10
Tha'm Buntàta Mòr/ An Bairille/ Boc Liath Nan Gobhar 3:39 10
Mo Bhean Chomain 3:30 9
Pé In Éirinn I 4:28 9
An Ron (The Seal); Annan Caolas Od Odrum (In The Narrows Of Od Odrum) 3:58 9
Reels 2:53 8
Ged a Sheòl Mi Air M' Aineol 3:08 8
Duan na Muiligheartaich & Laoi na Mná Móra 5:50 8
An Roghainn Dain Do Eimhir Xxii (The Choice) 3:42 8
Puirt-A-Beul Set: Fodar Dha Na Gamhna Beaga (Fodder For The Small Stirks) 4:15 8
Puirt 2:40 7
Strathspey & Reels 3:37 7
Tha Mo Ghaol Air Àird A' Chuan 3:07 7
An Eala Bhàn 4:19 7
Hùg air a’ Bhonaid Mhòir 2:58 6
Tunes Set: The Thatcher / Peter Byrne's / The Tripper's 3:41 6
Brogan ur agam a-nochd 5:22 6
Jigs & Reels 5:29 5
Òran nan Raiders Faixa preferida 3:43 5
Bothan àirigh am Bràigh Raithneach 4:59 5
Danns' A Luideagan Odhar (Dance Dun-Cloured Slattern) 2:54 5
Moladh Uibhist 4:26 4
Oganaich Uir A Rinn M' Fhagail 2:42 4
'Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu 3:39 4
A Mhaighdeannan 's a Mhnathan òg 3:49 4
M' Fhearann Saidhbhir 5:31 4
Cailíní Deasa Mhuigheo/ Eadar Alba Is Éirinn/Mrs. Ramsay Of Barton/ Tie The Bonnet… 4:02 4
bodachan cha phos mi 1:18 3
Uist-Kerry Set: Bu Chaomh Leam Bhith Fuireach/ Port Deálai/ Neili 4:37 3
Aghaoil, Leig Dhachaigh Gum Mhathair Mi (Love, Let Me Home To My Mother) 3:58 3
Cadal Ciarach Mo Luran (Sleep Well My Beloved) 3:30 3
Mo Dhòmhnallan Fhèin
3:56 2
Alasdair Mhic Cholla Ghasda 3:09 2
Wind and Rain 3:45 2
He Gradh, Ho Gradh 2:33 2
Thig am Bàta 2:34 2
A' Chiad Cheum 4:14 2
An Cóisir/ Chuirinn Mo Ghiollan A Dh'iomain Nan Caorach 2:48 2
Into The Open Air (from "Brave") 2:40 2
An t-Aparan Goirid 's an t-Aparan Ur: Oran do Sheasaidh Bhaile Raghnaill 4:05 1
Tha Caolas Eadar Mi's Iain Faixa preferida 4:48 1
Co Ni Mire Rium? 4:07 1
Rugadh Mi 'n Teis Meadhan Na Mara 3:17 1
M' Fhearann Saidhbhir (My Land Is Rich) / Nellie Garvey's Favourite / 'G Ioman Nan… 0:30 1
Hò bha mi, hé bha mi 2:28 1
Gol Na mBan San Ár/ The Walls Of Liscarroll/ Alistrum's March 5:27 1
Smeorach Chlann Domhnaill (The Mavis Of Clan Donald) 4:17 1
An Roghain Dain Do Eimhir XXII (The Choice) 1
Touch The Sky (Brave/Original Motion Picture Soundtrack) 2:31 1