Biblioteca

Tags »

shaoxing opera

Ou veja o que outras pessoas marcaram com a tag 'shaoxing opera'

Mao WeitaoHe Wenxiu: Visiting My Wife - He Wenxiu: Sang Yuan Fang Qi Recebeu a tag abril 2011
Shan YangpingRain On The Tong River: Where Are You Big Dragon? - Tong Jiang Yu: Da Long A Ni Zai… Recebeu a tag abril 2011
Qian HuiliEmperors Son-In-Law: Sweet Sacrifice - Zhen Jia Fu Ma: Zong Si Jiu Quan Yi Xin Tian Recebeu a tag abril 2011
Fang YafenRomance Of The Western Chamber: Melody Of My Heart - Xi Xiang Ji: Qin Xin Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaZui Hou Yi Ye (The Last Night) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaWo Jia Zai Na Li (My Home Is There) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaHai Shang Hua (Maritime Flower) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaLuo Hua Liu Shui (Shatter And Flowing Water) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaNi De Yan Shen (The Expression In Your Eyes) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaTing Yuan Shen Shen (The Deep Courtyard) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaYue Guang Xiao Ye Qu (Moonlight Serenade) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaQia Shi Ni De Wen Rou (Just Like Your Tenderness) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaMin Jiang Ye Qu (The Minjiang River Nocturne) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaWo You Yi Duan Qing (A Story Of My Love) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaChun Feng Wen Shang Wo De Lian (Spring Breeze To Kiss My Face) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaQing Ren De Yan Lei (Tears Of Lovers) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaNi Ke Zhi Dao Wo Ai Shui (Do You Know Who I Love) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaMei Hua Meng (Dream Of Plum) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaDu Shang Xi Lou (Go To The Building Xi Alone) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaYi Ge Xiao Xin Yuan (A Little Wish) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaWei Feng Xi Yu (Breeze And Drizzle) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaXing (Stars) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaYun He (River Of Cloub) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaWo Zhi Zai Hu Ni (I Only care About You) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaJin Chang Jia (Colorful Collar) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaYou Jian Chui Yan (Smoke From The Kitchen Chimneys) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaXiang Ni Xiang Duan Chang (Missing You, Heartbroken) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaJi Duo Chou (How Much Worry) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaShui Shang Ren (People On The Water) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaYun Shen Qing Ye Shen (The Cloud Is Deep, The Feeling Is Deep Too) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaChu Lian De Di Fang (The Place Of First Love) Recebeu a tag abril 2011
Xiao YaYuan Xiang Ren (People From Homeland) Recebeu a tag abril 2011
  Yuan Xiang Ren (People From Homeland) (14 faixas)
Xiao Ya
Recebeu a tag abril 2011
  Mei Hua Meng (Dream Of Plum) (14 faixas)
Xiao Ya
Recebeu a tag abril 2011
  Antologia De Oro De Las Marchas Cofrades
Xiao Ya
Recebeu a tag abril 2011
  Shaoxing Opera: Interrogating and Asking About The Wife
Yin Guifang
Recebeu a tag abril 2011
  Fang Xuewen; He Saifei; Wu Haili; Xu Aiwu Recebeu a tag abril 2011
  Dong Kedi; Wang Lianqin Recebeu a tag abril 2011
  Fang Xuewen; He Saifei; He Ying Recebeu a tag abril 2011
Fang Xuewen; He Saifei; Wu Haili; Xu AiwuHappy Reunion (Chong Tuan Yuan Yu Shi Fen Ming) Recebeu a tag abril 2011
Fang Xuewen; He Saifei; He YingEnd of Desperation (Zou Jue Lu Ku Jin Tian Lai) Recebeu a tag abril 2011
Dong Kedi; Wang LianqinEviction (Nuo Qin Jia Guan Men Zhu Ke) Recebeu a tag abril 2011
  Shaoxing Opera: Five Daughters Celebrating a Grand Birthday Vol. 2 (Yue Ju: Wu Nv… (3 faixas)
Fang Xuewen; He Saifei; He Ying
Recebeu a tag abril 2011
  Fang Xuewen Recebeu a tag abril 2011
  Dong Kedi Recebeu a tag abril 2011
  Dong Kedi; Wu Haili; Xu Aiwu Recebeu a tag abril 2011
  Fang Xuewen; He Ying Recebeu a tag abril 2011
  Dong Kedi; Fang Xuewen; He Ying; Xu Aiwu Recebeu a tag abril 2011
  Dong Kedi; Xu Aiwu Recebeu a tag abril 2011
Dong Kedi; Wu Haili; Xu AiwuUnfilial Daughter (Wu Ni Nv Fu Xin Qi Qin) Recebeu a tag abril 2011
Dong Kedi; Xu AiwuJoy Turning To Sorrow (Shou Zhu Lian Le Ji Sheng Bei) Recebeu a tag abril 2011
Fang Xuewen; He YingSister s Breakoff (Nao Chai Fang Jie Mei Jue Qing) Recebeu a tag abril 2011
Dong Kedi; Fang Xuewen; He Ying; Xu AiwuBiased Mother (Bai Shou Tang Lao Mu Pian Xin) Recebeu a tag abril 2011
  Shaoxing Opera: Five Daughters Celebrating a Grand Birthday Vol. 1 (Yue Ju: Wu Nv… (4 faixas)
Dong Kedi; Xu Aiwu
Recebeu a tag abril 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangTest Aunt Recebeu a tag abril 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangReunion in the Garden Recebeu a tag abril 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangGrant Marriage Recebeu a tag abril 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangLament At the Tower Recebeu a tag abril 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangOffer Tower Recebeu a tag abril 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangMake Up The Letter Recebeu a tag abril 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangMeeting Aunt Recebeu a tag abril 2011
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu TianfangInquire About the Tower Recebeu a tag abril 2011
  Jin Yanfang Recebeu a tag abril 2011
  Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu Tianfang Recebeu a tag abril 2011
  Shaoxing Opera: Pearl Tower (8 faixas)
Jin Yanfang; Lu Jinhua; Lv Ruiying; Wu Tianfang
Recebeu a tag abril 2011
  Fu Quanxiang; Lu Jinhua Recebeu a tag abril 2011
Fu Quanxiang; Lu JinhuaMeeting His Mother At The Temple Recebeu a tag abril 2011
Fu Quanxiang; Lu JinhuaMeeting His Mother At The Temple I Recebeu a tag abril 2011
  Shaoxing Opera: Meeting His Mother at the Temple (2 faixas)
Fu Quanxiang; Lu Jinhua
Recebeu a tag abril 2011
Zhu DongyunRomance of the Western Chamber: Melody of My Heart (Xi Xiang Ji: Qin Xin) Recebeu a tag abril 2011
Zhu DongyunTree of Expectancy: Mourning Her Husband (Xiang Si Shu: Ji Fu) Recebeu a tag abril 2011
Zhu DongyunTree of Expectancy: Embroidered Letter (Xiang Si Shu: Xiu Yu Shu) Recebeu a tag abril 2011
Zhu DongyunA Strand of Hemp: Bridal Chamber (Yi Lv Ma: Dong Fang) Recebeu a tag abril 2011
Zhu DongyunA Strand of Hemp: Parting (Yi Lv Ma: Fen Bie) Recebeu a tag abril 2011
Zhu DongyunSoul of Loyalty: Condemnation (Zhong Hun Juan Xue: Tong Ze) Recebeu a tag abril 2011
Zhu DongyunFabulous Empress: Cold Palace (Jue Dai Yan Hou: Leng Gong) Recebeu a tag abril 2011
Zhu DongyunXiang Imperial Concubine: Wailing Over the Deceased Husband (Xiang Fei: Ku Fu) Recebeu a tag abril 2011
Zhu DongyunXiang Imperial Concubine: Weeping (Xiang Fei: Ku Tou) Recebeu a tag abril 2011
Zhu DongyunThe Heartbroken (Duan Chang Ren) Recebeu a tag abril 2011
  Zhu Dongyun Recebeu a tag abril 2011
  Shaoxing Operas By Zhu Dongyun (Zhu Dongyun Yuan Pai Chang Qiang Ji) (10 faixas)
Zhu Dongyun
Recebeu a tag abril 2011
Wang Wenjuan; Xu YulanPouring Out the Heart (Hu Su Zhong Chang) Recebeu a tag abril 2011
Wang Wenjuan; Xu YulanMeeting In the Thatched Shack (Cao Tang Xiang Hui) Recebeu a tag abril 2011
  Shaoxing Opera: Fish Chasing (Yue Ju: Zhui Yu) (2 faixas)
Wang Wenjuan; Xu Yulan
Recebeu a tag abril 2011
  Qi Yaxian Recebeu a tag abril 2011
Yuan XuefenMadam XIanglin: Bitter Words (Xianglin Sao: Ting Ta Yi Fan Xin Suan Hua) Recebeu a tag abril 2011
Lv RuiyingMu Guiying the General: Setting the Sail (Mu Guiying Gua Shuai: Chu Zheng) Recebeu a tag abril 2011
Jin CaifengJade Hairpin: Tucking In (Bi Yu Zan: San Gai Yi) Recebeu a tag abril 2011
Lu JinhuaThe Pearl Tower: Meeting the Aunt (Zhen Zhu Ta: Qian Jian Gu) Recebeu a tag abril 2011
Qi YaxianWedding Candles: Clothes of Four Seasons (Long Feng Hua Zhu: Si Ji Yi) Recebeu a tag abril 2011
Wang WenjuanDream of the Red Mansion: Daiyu Burying the Fallen Petals (Hong Lou Meng: Daiyu Zang… Faixa preferida Recebeu a tag abril 2011
Xu YulanDream of the Red Mansion: Baoyu Weeping At the Mourning Hall (Hong Lou Meng: Bao Yu… Recebeu a tag abril 2011
Fu QuanxiangTesting Her Husband: Road To Revenge (Qing Tan: Xing Lu) Recebeu a tag abril 2011
Fan RuijuanLiang Shanbo In His Dying Bed (Liang Zhu: Shanbo Lin Zhong) Recebeu a tag abril 2011
Yin GuifangAsking For the Wife: Bridal Chamber (Pan Qi Suo Qi: Dong Fang) Recebeu a tag abril 2011
  Jin Caifeng Recebeu a tag abril 2011
  Collection of Classic Shaoxing Operas Vol. 1 (Yue Ju Miao Yun Ji Yi) (10 faixas)
Jin Caifeng
Recebeu a tag abril 2011
  Lv Ruiying; Zhang Guifeng; Zhao Xiuying Recebeu a tag abril 2011
  Fan Ruijuan; Lv Ruiying Recebeu a tag abril 2011
Fan Ruijuan; Zhang Guifeng; Zhao XiuyingReconciled (Quan He) Recebeu a tag abril 2011