Kinya Sawaguchi, Jason Miller ainda não tem nenhum post.