Kerri Hilson,Kanye, Neyo ainda não tem nenhum post.